Máme letní provozní dobu! Pondělí až pátek 10-19. O víkendu 10-16.

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

 1. Správce osobních údajů, společnosti HARFASPORT a. s., IČ: 06905706, DIČ: CZ06905706, se sídlem Českomoravská 184/41, 190 00 Praha 9 - Vysočany, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies a systémová data které jsou zde užity za účelem:
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  • vytváření remarketingových seznamů;
  • fungování webových stránek.
 2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).
 3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, kterou lze zaslat na kontaktní adresu: Českomoravská 184/41, 190 00 Praha 9-Vysočany. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně, nejpozději však do 30 dní od vznesení námitky. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 6. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, které jsou uvedeny v bodě 10.
 7. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
  • Poskytovatelem služby Facebook, provozované společností Facebook, sídlem Hacker Way, Menlo Park, California 94025;
  • Poskytovatelem služby Google Adwords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  • Provozovatelem služeb Sklik je obchodní společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, DIČ: CZ26168685, se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00;
  • Provozovatelem služby Seznam Zboží.cz je obchodní společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, DIČ: CZ26168685, se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00;
  • Poskytovatelem služby Heuréka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín;
  • Poskytovatelem služby Doubleclick, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  • Poskytovatelem služby Adform, Adform s.r.o., sídlem River Garden II, vchod A,, Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8-Karlín;
  • Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:
  • Služba Facebook Pixel https://cs-cz.facebook.com/business/help/651294705016616
  • Služba Google Adwords: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?hl=en
  • Služba Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/us.html
  • Služba Sklik https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/
  • Služba Seznam Zboží.cz https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/vop/
  • Služba Heuréka: https://www.heurekashopping.cz/resources/attachments/p0/10/pruvodce-svetem-internetovych-susenek.pdf
  • Služba Doubleclick https://policies.google.com/technologies/ads
  • Služba Adform https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/
 8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením..
 9. Správce zpracovává následující soubory cookies:

Typ

Název

Účel

1) Nutné k provozování webu

-

Fungování jednotlivých stránek webu a událostí:
- obsah nákupního košíku
- přihlášený uživatel
- souhlas s cookie
- přihlášení přes Facebook, Google
- sdílení stránky přes Facebook, Google, Twitter
- porovnávání zboží
- správce pro externí skripty Google Tag Manager

2) Analytické

Facebook - Statistiky

Sledování jednotlivých stránek webu a událostí:
- přidání do košíku
- dokončená registrace
- objednávka
- vyhledávání

Slouží k vytváření statistik o návštěvnosti.

2) Analytické

Google Adwords

Sledování jednotlivých stránek webu.

Slouží k vytváření statistik o dokončené objednávce.

2) Analytické

Google Analytics

Sledování jednotlivých stránek webu a událostí:
- přidání do košíku
- dokončená registrace
- objednávka
- vyhledávání

Slouží k vytváření statistik o návštěvnosti.

2) Analytické

Sklik

Sledování jednotlivých stránek webu.

Slouží ke sledování konverzí z reklam na Skliku a behaviorální cílení.

2) Analytické

Seznam Zboží.cz

Sledování dat o odeslané objednávce (číslo objednávky, objednané produkty).

Slouží k vytváření statistik o dokončené objednávce z portálu Zboží.cz.

2) Analytické

Heuréka

Sledování dat o odeslané objednávce (číslo objednávky, objednané produkty).

Slouží pro účely sledování konverzí a hodnocení z Heuréka portálu přes nákup na daném e-shopu.

3) K marketingovým účelům

DoubleClick

Sledování jednotlivých stránek webu.

Slouží k vytváření publik v reklamní síti DoubleClick.

3) K marketingovým účelům

Facebook - Remarketing

Sledování jednotlivých stránek webu.

Slouží k vytváření publik pro cílení reklam na Facebooku

3) K marketingovým účelům

Google Adwords

Sledování jednotlivých stránek webu.

Slouží k vytváření publik a sledování konverzí z reklam Adwords.

3) K marketingovým účelům

Google Analytics

Sledování jednotlivých stránek a událostí za účelem vytváření publik pro remarketing.

3) K marketingovým účelům

Adform

Sledování jednotlivých stránek webu a událostí:
- objednávka

Sběr dat za účelem personalizované nabídky reklam.