Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím

Půjčovní řád

Zapůjčení sportovního vybavení je přesně definováno nájemní smlouvou dále jen „smlouva“, která obsahuje seznam zapůjčeného
sportovního vybavení dále jen „vybavení“, celkovou cenu půjčovného dále jen „půjčovné“, celkovou cenu „kauce“ a termín zapůjčení
určený datem vypůjčení a datem vrácení.

STORNO

Počet dní od data vypůjčeníStorno poplatek z ceny půjčovného
více než 7 dní0 %
7 až 0 dní25 %
po dni vypůjčení100 %

Všeobecné podmínky

 1. Rezervace vybavení se provádí pouze osobně na pobočkách pronajímatele nebo přes rezervační systém na doméně: pujcovna.harfasport.cz
 2. Půjčovné je splatné v den rezervace a nájemce se tím zavazuje ke všem povinnostem vyplývajícím z tohoto půjčovního řádu.
 3. Nájemce ve smlouvě svým podpisem potvrdí převzetí vybavení a složení kauce splatné při převzetí vybavení. Kauce může být složena v hotovosti, nebo bezplatně přes platební terminál.
 4. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené zapůjčeným vybavením, na vlastním majetku nájemce ani na movitých i nemovitých předmětech jiných osob. Pronajímatel také nenese žádnou odpovědnost za zdraví nájemce či jiných osob po celou dobu výpůjčky.
 5. Lyžařské, běžecké, snowboardové a cyklistické vybavení není v rámci smlouvy pojištěno proti neúmyslnému poškození či zničení.
 6. Vybrané vybavení, určené v ceníku, je možné připojistit proti neúmyslnému poškození, mimo běžné opotřebení v rámci smlouvy.
 7. Při ztrátě či odcizení vybavení uhradí nájemce v plné výši cenu uvedenou ve smlouvě pod položkou „kauce“.
 8. Pronajímatel má právo použít kauci na úhradu škody, v případě, že není zboží pojištěno a vznikla na něm evidentní škoda. Jakož i na úhradu dalších pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.
 9. Při vyzvednutí vybavení po dni vypůjčení nevzniká nájemci nárok na vrácení nevyčerpané části půjčovného.
 10. Při předčasném vrácení vybavení nevzniká nájemci nárok na vrácení nevyčerpané části půjčovného.
 11. Vybavení je nutné vrátit očištěné od hrubých nečistot. V opačném případě je nájemci účtován poplatek dle platného ceníku.
 12. Při vrácení vybavení po datu vrácení se nájemci za každý započatý den prodlení účtuje poplatek ve výši denního nájmu zapůjčeného vybavení, dle aktuálního ceníku půjčovny.
 13. Nevrátí-li nájemce vybavení do 10-ti dnů ode dne vrácení, propadá kauce pronajímateli na zaplacení vzniklé škody. Tímto aktem se vybavení stává majetkem nájemce.
 14. Zrušení rezervace je možné provést pouze osobně na pobočce pronajímatele a podléhá storno poplatům.
 15. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny v tomto půjčovním řádu.

Platnost od 1. 10. 2017.
Provozovatel: Gerberos, spol. s r.o.