Užijte si léto s dopravou zdarma k nákupu nad 1 000 Kč!

Půjčovní řád

Zapůjčení sportovního vybavení je přesně definováno nájemní smlouvou dále jen „smlouva“, která obsahuje seznam zapůjčeného
sportovního vybavení dále jen „vybavení“, celkovou cenu půjčovného dále jen „půjčovné“, celkovou cenu „kauce“ a termín zapůjčení
určený datem vypůjčení a datem vrácení.

STORNO

Počet dní od data vypůjčeníStorno poplatek z ceny půjčovného
více než 7 dní50 Kč
7 až 3 dny10 %, minimálně 50 Kč
3 až 0 dnů25 %, minimálně 50 Kč
po dni vypůjčení100 %

POJIŠTĚNÍ

1) Půjčené vybavení kromě položek "JÍZDNÍ KOLA - TEST" je v rámci smlouvy pojištěno proti neúmyslnému poškození či zničení.

2) Půjčené vybavení kromě položek "JÍZDNÍ KOLA - TEST" je v rámci smlouvy pojištěno proti odcizení, ke kterému došlo prokazatelně krádeží s překonáním překážky (zabezpečení), nebo loupeží a to na území Evropy. V případě odcizení je dále nutné:

a) doložit policejní protokol o krádeži, který obsahuje popis odcizení a jméno nájemce dle nájemní smlouvy

b) uhradit spoluúčast 2.500,-Kč za každou odcizenou položku. 

3) Spoluúčast je pronajímatel oprávněn započítat se složenou kaucí.

4) Pronajímatel má právo použít kauci na úhradu škody v případě, že nedošlo ke splnění podmínek pojištění, jakož i na úhradu dalších pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.

5) Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené zapůjčeným vybavením, na vlastním majetku nájemce ani na movitých i nemovitých předmětech jiných osob. Pronajímatel také nenese žádnou odpovědnost za zdraví nájemce či jiných osob po celou dobu výpůjčky.

Všeobecné podmínky

6) Rezervace vybavení se provádí pouze osobně na pobočkách pronajímatele nebo přes rezervační systém na doméně: pujcovna.harfasport.cz

7) Půjčovné je splatné v den rezervace a nájemce se tím zavazuje ke všem povinnostem vyplývajícím z tohoto půjčovního řádu.

8) Zrušení rezervace provedené osobně na prodejně je možné provést opět pouze osobně na prodejně Harfasportu a podléhá storno poplatům. V případě on-line rezervace je možné zrušení provést osobně na prodejně i on-line. 

9) Kauce (vratná záloha) je  splatná při převzetí vybavení. Kauce může být  složena přes platební terminál, nebo v hotovosti. V případě hotovosti je výše kauce dvojnásobná. Pro držitle zlaté nebo platinové zákaznické karty Harfasportu je kauce nulová. Při vrácení kauce složené přes platební terminál je termín na vrácení (připsání na účet) až 4 pracovní dny.

10) Při vyzvednutí vybavení po dni vypůjčení nevzniká nájemci nárok na vrácení nevyčerpané části půjčovného.

11) Při předčasném vrácení vybavení nevzniká nájemci nárok na vrácení nevyčerpané části půjčovného.

12) Při vrácení vybavení po datu vrácení se nájemci za každý započatý den prodlení účtuje poplatek ve výši denního nájmu zapůjčeného vybavení, dle aktuálního ceníku půjčovny.

13) Nevrátí-li nájemce vybavení do 10-ti dnů ode dne vrácení, propadá kauce pronajímateli na zaplacení vzniklé škody.

14) Ruční seřízení bezpečnostního vázání u sjezdových lyží je v ceně půjčovného zdarma, strojní seřízení s vystavením dokladu o seřízení je zpoplatněno dle platného ceníku servisu.

15) Vybavení je nutné vrátit očištěné od hrubých nečistot. V opačném případě je nájemci účtován poplatek dle platného ceníku.

16) S osobními daty, které jsou v rámci provozu půjčovny shromážděny je nakládáno dle platné legislativy, jsou považována za důvěrná a nejsou předávána žádné třetí straně. 

17) Provozovatel pujčovny si vyhrazuje právo na změny v tomto půjčovním řádu.

Platnost od 23. 02. 2021.
Provozovatel: HARFASPORT s. r.o.